logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พนักงานราชการ

 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
  22 ธันวาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และวัน เวลา สถานที่สอบ
  9 ธันวาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียนและ วัน เวลา สถานที่สอบ
  30 พฤศจิกายน 2564
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
  10 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  18 สิงหาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการประเมินสมรรถะในการเลือกสรรพนักงานราชการเแพาะกิจ ครั้งที่ 1
  27 กรกฎาคม 2564
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
  13 กรกฎาคม 2564