logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กรมธนารักษ์อำนวยความสะดวกให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดินฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Treasury e-Auction

กรมธนารักษ์อำนวยความสะดวกให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดินฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Treasury e-Auction

 

กรมธนารักษ์อำนวยความสะดวกให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ยึดมาในคดีมูลฐานความผิดในการฟอกเงินตามกฎหมาย ปปง. และ ป.ป.ช. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Treasury e-Auction

โดยผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมประมูลแต่ไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็ปเล็ต กรมธนารักษ์ได้จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมเครือข่ายเน็ตเวิร์ค สำหรับบริการผู้ประสงค์เข้าประมูล ณ กรมธนารักษ์ หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 - 11 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือทุกท่านปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค Covid-19 อย่างเคร่งครัด โดยเว้นระยะห่าง มีการสแกนตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเดินผ่านประดูฆ่าเชื้อไวรัส

10 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ลงนามถวายพระพรออนไลน์
  27 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ขยายเวลารับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชา...
  10 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์ได้จัดทำแอปพลิเคชั่น (Application) ด้านที่ราชพัสดุ ภายใต้ชื่อ "TRD SM...
  7 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง