logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ขยายเวลารับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562

ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ขยายเวลารับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562

 

ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ขยายเวลารับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562

ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยผู้สั่งจองสามารถรับเหรียญ ณ หน่วยรับจองตามที่แจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

10 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ลงนามถวายพระพรออนไลน์
  27 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์อำนวยความสะดวกให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพา...
  10 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์ได้จัดทำแอปพลิเคชั่น (Application) ด้านที่ราชพัสดุ ภายใต้ชื่อ "TRD SM...
  7 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง