logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ

ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ เรื่อง กำหนดวันเริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ์ พ.ศ.2562

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
img20211214_13574093.pdf 237 KB 33
14 ธันวาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 67 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การจำหน่ายเหรีญกษาปณ์ที่ระลึก 75 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
  9 กุมภาพันธ์ 2565
  จำนวนเข้าชม 81 ครั้ง
 • เรื่องกำหนดพื้นที่ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินห้องชุด
  11 มกราคม 2565
  จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์เปิดใช้บริการ แอปพลิเคชัน “TRD Smart Pay" ให้แก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุพร้...
  8 ธันวาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 116 ครั้ง