logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นางสาวพินสิริ  เพียรธันยการกุล  ธนารักษ์พื้นที่ระยอง เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นางสาวศุกร์ศิริ  อภิญญานุวัฒน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

อัลบั้มภาพ

4 กรกฎาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 2/2567
  วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่ระยอง พร้อมด้วยบ...
  16 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง
 • การเข้าร่วมโครงการมอบโฉนดเพื่อการเกษตร 72,000 ฉบับ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพร...
  วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 07.00 น. นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่ระยอง มอบหมายให้บุ...
  16 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง
 • การเข้าร่วมงานพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธ...
  วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.30 น. และวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุ...
  8 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 61 ครั้ง