logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดระยองครั้งที่ 2/2564

                  วันนี้ (12 กรกฎาคม 2564) นางเอื้งทิพย์ จงพัฒนะสินสุข ธนารักษ์พื้นที่ระยอง ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดระยองครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ เป็นประธานในการประชุม 

อัลบั้มภาพ

12 กรกฎาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชุมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ...
  21 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง
 • ตามประกาศ/คำสั่ง ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...
  14 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการของพนักงานเทศ...
  13 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง