logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันนี้ ( 21 กรกฎาคม 2564) เวลา 13.00 น. นางเอื้องทิพย์ จงพัฒนะสินสุข ธนารักษ์พื้นที่ระยอง ในนามคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ระยอง เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ด้วยระบบ Cisco Webex Meetings ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ท้องที่จังหวัดระยอง โดย มีนางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวฯ

อัลบั้มภาพ

21 กรกฎาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ตามประกาศ/คำสั่ง ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...
  14 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการของพนักงานเทศ...
  13 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดระยองครั้...
  12 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง