logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการของพนักงานเทศบาล

                วันที่ 13 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางเอื้องทิพย์ จงพัฒนะสินสุข ธนารักษ์พื้นที่ระยอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการของพนักงานเทศบาล ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง

อัลบั้มภาพ

13 กรกฎาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชุมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ...
  21 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง
 • ตามประกาศ/คำสั่ง ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...
  14 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดระยองครั้...
  12 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง