logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ตามประกาศ/คำสั่ง ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2564) เวลา 16.00น. นางเอื้องทิพย์ จงพัฒนะสินสุข ธนารักษ์พื้นที่ระยอง ร่วมกับ นายพิสัณห์ เนื่องจำนงค์ คลังจังหวัดระยอง ในฐานนะหัวหน้าคณะทำงานตรวจติดตามฯ อำเภอเมืองระยอง 2 พร้อมด้วยคณะทำงานประกอบด้วย
1. ธนารักษ์พื้นที่ระยอง
2.ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
3.ผู้แทนสรรพากรพื้นที่ระยอง
4.ผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1
5.ปลัดอำเภอเมืองระยอง
6.ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอเมืองระยอง
ลงพื้นที่ให้กำลังใจ ติดตาม และให้คำแนะนำการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามประกาศ/คำสั่ง ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง รวมทั้งฟังปัญหา ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าว ในเขตพื้นที่ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง บริเวณคาเฟ่ และแคมป์คนงานก่อสร้าง

อัลบั้มภาพ

14 กรกฎาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชุมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ...
  21 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการของพนักงานเทศ...
  13 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดระยองครั้...
  12 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง