logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระขนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 (เย็น)

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2565) นางเอื้องทิพย์ จงพัฒนะสินสุข ธนารักษ์พื้นที่ระยอง มอบหมายให้นางสาวสุชาดา จงเจริญพานิช นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และนางสาวนางสาวพิชญ์สินี พลสวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระขนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ดังนี้
1. เวลา 17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
2. เวลา 19.10 น. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีฯ ดังกล่าว

อัลบั้มภาพ

28 กรกฎาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ สีเขียวตามโครงการ IRPCT Smart Garde เพื่อถวายเป็นพ...
  9 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ระยอง ครั้งที่ 7/2565
  8 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล ๑๒ สิงหาค...
  5 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 47 ครั้ง