logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ผู้ชนะประกวดราคา

 • ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6 ธันวาคม 2565
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
  6 มกราคม 2564
 • ประกาศจังหวัดระยองเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานใหม่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
  30 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดระยองเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2ชั้น พร้อมงานภายนอก สำนักงานธนารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
  1 มีนาคม 2562
 • ประกาศกรมธนารักษ์เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะเพื่อทดแทนคัดเดิมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
  24 มกราคม 2562